TROCHĘ HISTORII
Twórcą osteopatii był amerykański lekarze A.T. Still (1824–1917). Rozczarowany nieskutecznością ówcześnie stosowanych metod leczenia (opium i whisky nie dawały oczekiwanych rezulatatów), postanawił zgłębić tajniki anatomii i fizjologii i na tej podstawie rozpoczął leczenie manualne. Dość szybko jego nazwisko stało się sławne, gdyż terapia którą stosował przynosiła niezwykle pozytywne efekty. Na bazie swoich doświadczeń sformułował podstawowe tezy, podwaliny osteopatii. Twierdził, że ciało jest całościa, ma tendencję do autokorekcji a struktura i funkcja są od siebie wzajemnie zależne. W 1892 otworzył pierwszą szkołę osteopatii w Kirksville o nazwie American School of Osteopathy ( ASO). Ze względu na sukcesy terapeutyczne nauka Still’a była znana w coraz szerszych kręgach. Początkowo wykładowcami byli założyciel oraz William Smith- lekarze pochodzący z Anglii. W niedługim czasie szkoła liczyła 14 wykładowców i coraz więcej chętnych studentów, którzy chieli zgłębiać tajniki osteopatii. Dynamiczny rozwój szkoły spowodował rozprzestrzenienie się osteopatii do Europy. W 1917 roku Marti Littlejohn otworzył pierwszą europejską szkołę osteopatii British School of Osteopathy. Wkrótce powstały szkoły we Francji, Niemczech, Szwajcarii. W Polsce w 2003 zorganizowano pierwsze ( pięcioletnie) szkolenie osteopatyczne na bazie belgijskiej szkoły Sutherland College of Osteopathic Medicine ( SCOM). Zajęcia obejmowały techniki stricte osteopatyczne jak również semiologię neurologiczną i praktykę neurologiczną, radiologię, traumatologię, semiologię ogólną, internę, neurochirurgię, farmakologię, pediatrię, psychiatrię. Szkolenie zakończone było egzaminem klinicznym z międzynarodową komisją.

Osteopatia jest alternatywą dla pacjentów borykających się z bólem, którzy przeszli standardową fizjoterapię bez większych efektów terapeutycznych. Przewagą tej dziedziny medycyny jest holistyczne spojrzenie na pacjenta. Dzięki zajęciom medycznym jestem w stanie zdiagnozować pacjenta i odpowiednio go leczyć bądż odesłać go na konsultację lekarską- jeżeli jest taka potrzeba. Na studia osteopatyczne mogą uczęszczać jedynie fizjoterapeuci lub lekarze co daje dobre podstawy anatomiczno-fizjologiczne. W krajach takich jak Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone jest to szeroko rozpowszechniony i oficjalnie uznany system opieki zdrowotnej.